Dansk Thorax Radiologisk Selskab

Nyheder

16. Februar 2023

General forsamling i THORAS

THORAS holder generalforsamling i forbindelse med DRS tilsvarende d. 16 marts. Vi forsøger at afholde generalforsamlingen virtuelt.

Vi benytter følgende teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzhmNzdlZWMtNjY0ZS00YzkyLTk3OGItZjI1N2MxYjE2MWZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22421c9c18-32c7-4250-84e0-c1626f963b1f%22%2c%22Oid%22%3a%22fcb6d554-026c-4710-aff3-67612639f655%22%7d

Alternativt kan møde ID og kode rekvireres via Michael.brun.andersen@regionh.dk

Agenda:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Revisionsberetning
4: Valg af bestyrelse
5: Evt. valg af delegater til andre organisationer
6: Valg af revisorer
7: Bestyrelsens arbejdsprogram for det kommende år
8: Kontingent
9: Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

10. Oktober 2021

Generalforsamling

I forbindelse med afholdelsen af ESTI’s Winter course d. 9 december vil foreningen samtidig afholde general forsamling. Den vil finde sted mellem kl. 17.30 og 18.30. Mere information vil blive meldt ud i løbet af den kommende uge omkring program etc.

10. Oktober 2021

2. dags kursus i HRCT ved interstitielle lungesygdomme og andre kurser

Der bliver d. 10-11 November for for første gang afhold et 2. dages kursus i HRCT ved interstitielle lungesygdomme. Husk tilmeldinger begrænset antal pladser.

Kurset indeholder udover foredrag som tidligere også muligheden for hands-on på dedikerede arbejdsstationer.

10. Oktober 2021

ESTI Winter Course

D. 09 og 10 December afholdes ESTI virtuelt winter course. Fra Dansk Thorax Radiologisk Selskab har vi fået muligheden for at invitere et begrænset antal radiologer på forskelligt niveau med interesse for thorax radiologi til fælles at streame mødet på HC Andersen Hotel Comwell i Odense. Alle gældende COVID-19 retningslinjer vil selvfølgelig blive overholdt.

Tilmelding kan ske til enten: michael.brun.andersen@regionh.dk eller swharder@gmail.com

Vi tilstræber en fordeling med 50% yngre læger og 50% speciallæger. Sidste mulighed for tilmelding er 09. November.

6. Oktober 2020

1. dags kursus i HRCT ved interstitielle lungesygdomme og andre kurser

Der bliver d. 5. November for anden gang afholdt et 1. dags kursus i HRCT ved interstitielle lungesygdomme. Husk tilmeldinger begrænset antal pladser.

Siden med kurser er opdateret med både danske og internationale kurser.

Opdateret d. 18. Marts 2020

Anbefalinger fra DRS og THORAS omkring brugen af Røntgen af thorax og CT hos patienter mistænkt for COVID-19 infektion

Med de seneste dages udvikling i antallet af smittede med COVID-19 og den interesse der er for at bruge billeddiagnostiske undersøgelser. Har DRS og THORAS valgt at udsende følgende anbefaling.

D. 18. marts 2020: Vi har lagt en kort video med gennemgang af billedfundene ved COVID-19 op til radiologer og andre klinikere som kommer i kontakt med billedmateriale. Vores opgave lige nu er at være opmærksomme og hjælpe vores klinikere med at rejse mistanken, hvis vi på CT eller konventionelle røntgenbilleder ser forandringer suspekte for COVID-19 infektion.

22. Februar 2019

1. dags kursus i HRCT ved interstitielle lungesygdomme og andre kurser

Der bliver d. 6 Juni for anden gang afholdt et 1. dags kursus i HRCT ved interstitielle lungesygdomme. Husk tilmeldinger begrænset antal pladser.

Siden med kurser er opdateret med både danske og internationale kurser.

03. Februar 2020

Fortsatte problemer med mailadresser

Der er fortsat problemer med vores mail server og at vi ikke kan modtage E-mails. Derfor åbner vi op for tilmeldinger til selskabet og til vores kurser på: michael.brun.andersen@regionh.dk

Vi beklager endnu engang de problemer der må have været.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

08. August 2019

Problemer med mailadresse

Det lader til der har været problemer med den server vi benytter til at håndtere emails, herunder tilmeldinger til kurset d. 20 August. De som endnu ikke har modtaget svar tilbage eller ønsker at tilmelde sig kan skrive på: thoraxdanmark@gmail.com

Vi beklager de problemer der har været og arbejder på at få gjort de oprindelige mail adresser tilgængelige på et tidspunkt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

5. Juni 2019

Nordic Symposium on Cardiac CT 26-27 September

Hjerte CT er en superspændende disciplin i rivende udvikling og med ekspanderende indikationer.  

“Nordic symposium on Cardiac CT” er årets event for alle med bare en smule interesse for feltet! 

Et internationalt faculty af internationale pionerer og eksperter; Stephan Achenbach (Tyskland), Koen Nieman (NL/USA), Marc Dewey (Tyskland), David Newby (UK), Guy Wiegold (USA) og Klaus F. Kofoed (fra RH) fører os gennem alt fra det mest basale til det nyeste nye i løbet af to dage på Axelborg, tæt ved Rådhuspladsen, den 26.-27.september. 

Information og registrering: www.ncct.cardio.dk og www.facebook.com/ncct2019(del meget gerne event)

22. Februar 2019

1. dags kursus i HRCT ved interstitielle lungesygdomme og andre kurser

Der bliver d. 6 Juni for anden gang afholdt et 1. dags kursus i HRCT ved interstitielle lungesygdomme. Husk tilmeldinger begrænset antal pladser.

Siden med kurser er opdateret med både danske og internationale kurser.

Kontakt Information

Dansk Thorax Radiologisk Selskab
Danmark